ลูกค้าทุกท่านสามารถติดต่อสายด่วนกับสถาบันฯได้ที่เบอร์โทร.
การตลาด 096-902-7610 ,ศูนย์ทดสอบฯ 096-902-7601 ,บัญชีและการเงิน 063-829-4088

เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Site
นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พ.ศ.2565