ประกาศจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

"วันหยุดเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์"

วันที่ 12 - 15 เมษายน 2564 สถาบันเหล็กฯหยุดทำการ

เปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564


เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Site